CGATE News

e-AWB – elektroniczny lotniczy list przewozowy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Elektroniczny lotniczy list przewozowy (e-AWB) stanie się domyślną umową przewozu wszystkich przesyłek lotniczych na obsługiwanych pasach handlowych. Procesy cyfrowe będą odtąd normą, a papier przetwarza wyjątek od tego momentu.
W 2010 r. IATA wprowadziła projekt e-AWB. Celem było zainicjowanie cyfryzacji łańcucha dostaw ładunków lotniczych. Ta inicjatywa e-AWB była kluczem do cyfryzacji i transformacji naszej branży. Dostępność i jakość danych ma kluczowe znaczenie dla dostarczania innowacyjnych rozwiązań i poprawy jakości obsługi klienta. Zainteresowanie grupą korzystaniem z e-AWB rośnie i pokazuje, że rynek jest gotowy na pełną cyfryzację branży lotniczej.

Zalety:

  • szybszy czas dostawy
  • ogólny proces przeładunku będzie bardziej wydajny i niezawodny
  • eliminacja procesów papierowych
  • mniej błędów obsługi

IATA zachęca wszystkie zainteresowane strony przemysłu lotniczego do przejścia na e-AWB najwcześniej, chyba że papierowy lotniczy list przewozowy może być nadal wymagany ze względu na obowiązujące traktaty międzynarodowe, prawo krajowe lub zgodnie z dwustronnymi uzgodnieniami między stronami.

Ogólne informacje na temat e-AWB można znaleźć na stronie www.iata.org/eawb

źródło: iata

Kategorien