Formy – CGATE Logistics GmbH (EN)

Nasze formy

Formalności powinny być szybkie i łatwe do załatwienia. Oferujemy naszą usługę pobierania formularzy. Można znaleźć tutaj karty danych podstawowych, formularze VGM i formularze celne. Pobierz nasze formularze w formacie PDF, wypełnij je elektronicznie i wyślij do nas e-mailem lub faksem.

Administracyjny

CGATE GER EN DEBITOR 2
Klient/dostawca karty danych podstawowych

Import

CGATE GER EN IMPORT 3
Import zezwoleń celnych

Eksport

CGATE GER EN EXPORT 2
Pozwolenie celne na eksport