Formy – CGATE Logistics UK Limited (EN)

Nasze formy

Formalności powinny być szybkie i łatwe do załatwienia. Oferujemy naszą usługę pobierania formularzy. Można znaleźć tutaj karty danych podstawowych, formularze VGM i formularze celne. Pobierz nasze formularze w formacie PDF, wypełnij je elektronicznie i wyślij do nas e-mailem lub faksem.

Administracyjny

CGATE UK EN DEBITOR 2
Klient/dostawca karty danych podstawowych
credit application 2
Wniosek kredytowy

Import

CGATE UK EN IMPORT 2
Import zezwoleń celnych
CGATE Formular customs clearance request 2
Odprawa celna

Eksport

CGATE UK EN EXPORT 2
Pozwolenie celne na eksport